Här finns jag!

Mitt namn är Hans Acates Holmström .

 I unga år studerade jag måleri och teckning i Stockholm samtidigt med en utbildning till byggnadsingenjör. Jag har också genom åren deltagit i flera målarkurser, workshops i kroki, olja och akvarell.

1979 flyttade jag från Stockholm till Skåne, där jag bor på Limhamn med min fru Bodil . 

Genom åren har jag deltagit i flera utställningar, särskilt i södra Sverige, Stockholm men även utanför Sveriges gränser. Jag har genom åren deltagit i cirka 40-50 varav några jurybedömda.

Jag målar numera mest i akvarell, men någon gång även i olja och akryl. Mina målningar är färgstarka och motiven är ofta hämtade från minnen och tankar. Jag vill beskriva mig som en "symbolist" men där också betraktaren lämnas fri att tolka budskapet. Jag är medlem i Skånska Konstnärsklubben .

Jag har även varit kurslärare i akvarellmålning, bland annat på Folkuniversitetet i Malmö och organiserar egna kurser i akvarellmålning.

 Galleri 1. Glada Hus, 2 själens ansikte, 3 Landskap, 4 Ansikten, 5 Fåglar, 6 Modeller, 7 Allmänt

Hans Acates Holmström

E-mail: hh.acates@gmail.com